راهنما تصحیح پسوند فایل

1-مطابق شکل زیر بر روی کلیک راست نمایید.

2-گزینه Save Link As را انتخاب نمایید.

3-در کادر مشخص شده به انتهای متن بروید

4-متن zip. را به انتهای متن اضافه نمایید سپس دکمه Save  را انتخاب نمایید .